ਪੀਏਜੀ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਆਰ ਚਾਵਲ ਲਈ ਗਰੀਬ ਟੈਕਸਟਚਰ ਗਨਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

Circular Regarding Acceptance of poor textured gunnies for CMR rice in PEG Depot.

Back to Top